AutoSpa

AutoSpa (خانه سلامت اتومبیل) این اطمینان را به مشتریان خود می دهد تا زمینه بازگرداندن شرایط ایده ال خودروهایشان را فراهم آورد بطوریکه مشتری خودرو خود را چون روز نخست- بعد از تولید- ببیند و این در واقع عاملی است که AutoSpa را از سایر رقبای خود متمایز می سازد.