کیمیا شرق طلوع

شرکت تولیدی بازرگانی کیمیا شرق طلوع به مدیریت امیر دروگرزاده به ش ثبت ۱۸۸۰۲۹ ، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۱ به منظور ارتقا کیفیت در صنعت تولید و صادرات پارافین جامد شروع به فعالیت نمود،