کلام زنده

موسسه ی فرهنگی هنری کلام زنده دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این موسسه،  مرکزی پژوهشی – کاربردی به منظور طراحی و برگزاری همایش در  حوزه های: مهارت های زندگی، تحولات فردی و شخصیتی، موفقیت ، بهبود روابط، تفکر مثبت و رشد شخصی، کاری و اجتماعی  است.“کلام زنده” فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ با هدف گسترش و بومی سازی علوم کاربردی مبتنی بر فلسفه ی هستی شناسی آغاز کرد و در ادامه به طراحی و توسعه ی کاربردی این علوم پرداخت.