فروشگاه میتاکیش

فعالیت شــرکت میتاکیش تا به امروز با داشتن نه نمایندگی از کشور های مختلف در زمینه مواد غذایی و آشامیدنی، ۱۸۲ نفر پـرسنل، سه شعبه پخش مـوادغذایی،نه شعبه فروشگــاه، هفت شعبه کافـی شاپ و رستوران ادامه یافته است.