مازراتی Maserati

مازراتی توسط آفی چی نی آلنیری مازراتی Officine Alferi Maserati در دسامبر ۱۹۱۴ در بولونا، ایتالیا تاسیس شده و از آن زمان تا کنون، مازراتی نقش مستمر و مهمر را در تاریخچه خودروهای اسپورت و تکامل و توسعه آنها ایفا کرده است