فنجون

شرکت فنجون کیش در سال ۱۳۸۹ در منطقه آزاد کیش به ثبت رسید و رسالت خود را در گروه تجاری میتاکیش تولید محصولات چای و قهوه اعلام نمود.