شیرین نوین

شیرین نوین بزرگترین تولید کننده کیک در خاورمیانه، گروه صنعتی شیرین نوین در سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را در صنایع غذایی در زمینه تولید کیک ، بیسکوئیت وشکلات آغاز نمود.