مجمع عالی واردات

گروهی است متشکل از واردکنندگان برجسته و منتخب کالا و خدمات که به نمایندگی از کلیه اعضای فعال در این زمینه نسبت به اتخاذ هماهنگی لازم در جهت ورود کالای با کیفیت اقدام می‌نمایند. گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت های خارجی (مجمع واردات) براساس حکم وزیر محترم بازرگانی و تحت نظارت مرکز امور اصناف و بازرگانان، پس از انتخابات رسمی، در تاریخ۰۸/۱۲/۱۳۸۸ تشکیل گردید.

  • CLIENT روه واردکنندگان و نمایندگان شرکت های خارجی (مجمع واردات)
  • YEAR 1388
  • WE DID مدیریت محتوا، گرافیک
  • CATEGORY