رستوران مکزیکی ژیلمو

رستوران ژیلمو فعالیت خود را از سال ۲۰۰۰ در کوتنبرگ سوئد آغاز نمود و پس از آن در سال ۱۳۹۰ مدیران ژیلمو با توجه به نیاز هموطنان عزیز در صدد افتتاح رستورانی متناسب با ذائقه و سلیقه ایرانیان عزیز که همواره از بهترین طعم غذا در دنیا سود می برند برآمدند.