اینفوکارز بازار هدفمند خودرو و صنایع وابسته

اینفوکارز پایگاهی است B2B  که برای معرفی و انجام فعالیت های بازرگانی خودرو و صنایع وابسته حودرویی طراحی شده و ارتباطی موفق و پایدار بین گروههای مختلف صنایع خودرو برقرار می نماید از طریق این شبکه میتوانید با خریداران و فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات از طریق ایمیل، فکس، پیام کوتاه و ارسال پستی ارتباط برقرار نمایید.