گواهی حسن انجام پروژه

میتاکیش

میتاکیش

مورخ 2/5/1388
...مجری پروژه طراحی و پیاده سازی و راه اندازی وبسایت میتاکیش بوده و به نحو احسن به تعهدات خود در چارچوب قرارداد عمل نموده اند.
معرفی سایت جامع خودرو و صنایع وابسته بعنوان بهترین سایت ، اینفوکارز تخصصی ترین پایگاه معرفی خرید و فروش و صنایع وابسته کشور است که با معرفی خدمات و محصولات در حوزه خودرو و صنایع وابسته گامی در موفقیت کسب و کار این صنعت برداشته است...

معرفی اینفوکارز در روزنامه همشهری

مورخ 20/4/1392
کانون بازنشستگان نیروهای مسلح آجا

کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی ایران

مورخ 9/12/1393
...مجری پروژه طراحی و پیاده سازی و راه اندازی پورتال بوده و به نحو احسن به تعهدات خود در چارچوب قرارداد عمل نموده اند.

مشـــتریان ایده ویژن

اجتماع بزرگ برندهای برترایرانی و خارجی درایده ویژن

با افتخار شما را به جمع بزرگان دعوت می نماییم..

TOP